Wikia


== Wat is beeldrecht? ==

Beeldrecht is een speciale naam van het auteursrecht. De maker kan dit recht voorkomen dat zijn beeld woord gebruikt voor andere doeleinden. Er zal eerst toestemming gevraagd moeten worden voor het gebruiken van jouw beelden. De maker kan zo zelf beslissen wie zijn werk gebruikt,waarvoor hij of zij deze gebruikt en tegen welke voorwaarden. De maker mag hiervoor een vergoeding vragen. Zodra de maker komt te overlijden gaat het recht naar de erfgenamen en na 70 jaar na het overlijden van de maker is het werk pas rechtenvrij.

Voor beeldrecht kun je je aansluiten bij stichting beeldrecht. Deze stichting beschermt de beelden van kunstenaars die zijn aangesloten bij de stichting. Bij de stichting zijn duizenden beeldende kunstenaars aangesloten.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki