Wikia


Algemeen Edit

Samenwerken Edit

Het is dan ook van groot belang dat er een duidelijke structuur is waarbinnen de communicatie in uw bedrijf of instelling plaatsvindt. Belangrijk is dat hierbij de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende functionarissen goed zijn vastgelegd. Dit kan bv. in procedures en werkinstructies, maar ook in een communicatieplan. (Zie ook Samenwerken)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki