Wikia


Algemeen Edit

Samenwerken Edit

Het is dan ook van groot belang dat er een duidelijke structuur is waarbinnen de communicatie in uw bedrijf of instelling plaatsvindt. Belangrijk is dat hierbij de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende functionarissen goed zijn vastgelegd. Dit kan bv. in procedures en werkinstructies, maar ook in een communicatieplan. (Zie ook Samenwerken)