Wikia


Vandale:

com·pe·ten·tie de; v -s bevoegdheid


Competenties of werkprocessen Edit

Competenties zijn bepaalden punten of onderdelen tijdens een werkproces die je moet behalen. Als je een werkproces goed hebt afgesloten dan kijg je daar een competentie punt voor. Hoe beter je het werkproces hebt uitgevoerd .Hoe hoger de punten voor je competentie.

Links Edit