Wikia


Maak een GLR mediamanagement wiki

De opdracht 'Maak een GLR mediamanagement wiki' maakt deel uit van de lessen MMM22 in periode 2 van 2010. Alle tweedejaarsklassen werken gezamenlijk aan de start en invulling van deze wiki. De klassen zitten niet bij elkaar. Samenwerking over de opzet en invulling verloopt o.a. via de overlegpagina's in deze wiki.

Wat

Maak de GLR mediamanagement wiki (op Wikia.com).

Wie

Alle tweedejaarsklassen (m2a, m2b, m2c) en de begeleidende docent.

Waarom

Oefenen met het opzetten en invullen van webbased media en oefenen met het online samenwerken met andere groepen die aan het zelfde project werken.

Waar

Op het internet: http://nl.mediamanagement.wikia.com/wiki/GLR_mediamanagement_Wiki en fysiek op het GLR in de daarvoor aangewezen contacturen in het rooster.


Hoe lang

Duur van het project is minimaal drie weken.


Planning

1. Orientatie op Wiki-software (voorbeelden bekijken)
2. Inventarisatie onderwerpen voor de Wiki
3. Personen bij onderwerpen aanwijzen, deze gaan de onderwerpen in hun groep uitwerken.
4. Wiki-admin per klas aanwijzen die de wiki-software gaan bestuderen
5. Flow chart maken van de onderwerpen