Wikia


Hier komt de inleiding


Wat is downloaden? Edit

Makkelijk gezegt is downloaden data van het internet af halen.

Wat is uploaden? Edit

Uploaden is het tegenovergestelde van downloaden, dus inplaats van data er af te halen zet je het er op.

Wat mag wel en wat niet? Edit

De laatse uitspraak die er gedaan werd over het downloaden en uploaden is:

downloaden is legaal geworden en uploaden is nu illigaal geworden.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki