Wikia


Event manager

Aan het eind van de opleiding mediamanagenemt kun je event manager worden.

Event management is de toepassing van projectmanagement tot de oprichting en ontwikkeling van festivals, evenementen en conferenties. Bij event management gaat het om identificeren van de doelgroep, het ontwerpen van het evenement, de planning van de logestiek en de coördinatie van de technische aspecten. Kortom alles wat er bij een event komt kijken.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki