Wikia


Wat is Het Nieuwe Werken? Edit

Het Nieuwe Werken is een andere manier van werken en samenwerken, ondersteund door de laatste technologie. In het Nieuwe Werken gaan mensen en organisaties flexibeler om met arbeidstijd en werkomgeving. Hierdoor voelen mensen zich prettiger. En wordt de organisatie productiever. Het Nieuwe Werken is in de praktijk voor elke organisatie anders. Wij als Microsoft Nederland zijn enige jaren geleden begonnen met onze reis naar het Nieuwe Werken. Op deze website delen we onze ervaringen. En hopen we u te inspireren op een andere manier naar werk en werkomgeving te kijken.

Wat levert het nieuwe werken ons op? Edit

  • Onze collega's zijn vitaler. Ze hebben meer controle over hun werkdruk, halen méér uit zichzelf, en werken op de manier die het beste bij ze past.
  • Onze collega's doen meer in minder tijd. Ze kunnen thuiswerken, pas ná de file naar kantoor, of videovergaderen met klanten of collega's.
  • We sturen op resultaten, niet op aanwezigheid. Een cultuuromslag naar meer openheid, betrokkenheid en vertrouwen.
  • We zijn een betere werkgever voor nieuw talent. Omdat we ze de ruimte geven, en de technologie bieden die ze graag gebruiken.
  • Onze organisatie is groener en (kosten)efficiënter. Minder reistijd, minder kantoorruimte, en digitale processen in plaats van papieren.

Eigenschappen kantooromgeving Edit

Diverse bedrijven hebben hun kantoren inmiddels ingericht conform HNW. Eigenschappen van dit soort kantoren zijn o.a. het gebruik van diverse soorten werkplekken. Zo zijn er concentratiewerkplekken, teamwerkplekken en loungeplekken terug te vinden. De medewerkers komen op kantoor om elkaar te ontmoeten en bij te praten en zijn niet per definitie gericht op het aanwezig zijn van 9 tot 5. Binnen het werkplekconcept van deze kantoren is dan ook rekening gehouden met het feit dat medewerkers elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten. Dit wordt vaak gestimuleerd door bijvoorbeeld de aanwezigheid van een koffiecorner en andere ontspanningsruimtes. Zoals gezegd wordt de feitelijke huisvesting ondersteund met moderne IT-oplossingen.

Gedragsverandering Edit

HNW vraagt wel om een gedragsverandering, zowel van werknemer als van werkgever. De werknemer zal eraan moeten wennen dat er in principe geen vast werkplekken meer zijn. Het is vaak de bedoeling dat men op kantoor de collega's opzoekt die men op dat moment nodig heeft om vervolgens aan het werk te gaan. Dit hoeft niet per definitie steeds op dezelfde plek te zijn. De aard van het werk kan per dag verschillen waardoor er ook steeds behoefte is aan een ander soort werkplek in het pand. Voor de werkgever betekent HNW dat er vertrouwen gegeven moet worden aan de medewerkers over het op te leveren resultaat binnen de tijd die er voor staat. Vertrouwen is nodig omdat de manager de medewerker niet meer zo vaak op de afdeling heeft zitten en daarmee dus het toezicht kwijtraakt. De manager zal dus moeten sturen op resultaat (output) en niet meer op aanwezigheid.

Generatie Y Edit

De komende 10 jaar gaan in Europa naar schatting zo'n 40 miljoen mensen met pensioen. Het werk wat zij doen en de kennis die zij hebben zal moeten worden overgenomen. Voor bedrijven is het dus belangrijk om de nieuwe generatie die de komende jaren de arbeidsmarkt bestormt (de zogenaamde generatie Y) binnen te halen. Deze generatie is echter opgegroeid met Internet, Smartphone en mobiel werken en bedient zich van allerlei sociale netwerken om met elkaar en de rest van de wereld in contact te blijven. Ze verwachten dat ze deze technologie ook tegen zullen komen in hun werk. Een organisatie die dus is ingericht met moderne technologie heeft een grotere aantrekkingskracht op jongeren dan bedrijven die nog op de conventionele manier werken.

Juiste mindset Edit

Om HNW te laten slagen binnen een organisatie is het erg belangrijk om goed aandacht te besteden aan de medewerkers die er werken. Uiteindelijk moeten zij de omslag maken naar een nieuwe manier van werken. Geavanceerde IT-oplossingen of mooie nieuwe meubels kunnen daar een deel in bijdrage maar het is de mindset van de medewerker die moet veranderen. Iemand die 25 jaar lang gewend is om van 8 tot 5 te werken, zal moeten wennen aan de vrijheid die hij of zij ineens krijgt. Wat bijvoorbeeld kan gebeuren is dat medewerker compensatiegedrag gaat vertonen. Doordat de medewerker vaker thuis werkt en het werk meer combineert met priveleven kan een schuldgevoel ontstaan waardoor de medewerker bijvoorbeeld 's avonds thuis langer doorwerkt. Uitgebreide informatiesessies en goede communicatie in de aanloop naar HNW kan de medewerker helpen in de verandering van de mindset.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki