Wikia


Op het Grafisch Lyceum in Rotterdam heeft iedere klas 2uur (100 minuten) KWT. In deze 2 uur heeft elke student de gelegendheid om aan zijn huiswerk te werken van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen.


Huiswerk Edit

KWT is geen echte les waar je huiswerk en/of les krijg, wel houden er 2 docenten toezicht. KWT is in 1 groot lokaal met 120 computers, iedere leerling krijgt zijn eigen computer aangewezen en dat is dan voor 1 jaar jou verantwoordelijkheid tijdens die 2 uur KWT.Het is belangrijk om achter de goede computer te gaan zitten. Want dat bepaalt jou aanwezigheid . Bij jou naam hoort een computer nummer. Zit je niet bij dat nummer, dan sta je absent. Je mag maximaal 2 lessen missen. Tenzij je een geldige reden hebt.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki