WikiaExamen doen in Nederlands, Engels en Rekenen.

Sinds 2010 moet er ook op het MBO weer examen gedaan worden in de standaard vakken. De standaard vakken zijn Nederlands, Engels en Rekenen.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft besloten om voor het mbo centraal ontwikkelde examens in te voeren voor taal en rekenen. Het voordeel daarvan is dat ‘de samenleving’ veel vertrouwen heeft in centrale examens, dat deze examens goed te vergelijken zijn met de examens voor het voortgezet onderwijs en dat de kwaliteit van de examens geborgd kan worden.


Links:Edit

Link nu ook door naar de pagina's over stage

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki