Wikia


Op het grafisch lyceum wordt POLS gebruikt. Pols is de informatie site van school. Hier is alles te vinden. Als je hier op school wordt aangenomen krijg je de eerste dag een wachtwoord met je studentnummer. Zo kan je altijd op pols inloggen. Op pols zijn er verschillende dingen te vinden:

De interne toepassingenEdit

Informatie portal:

Het informatie portal is 1 van de belangrijkste punten op pols. In de informatie portal zijn je verschillende dingen te vinden.

  • '
    Cijfers.jpg
    Cijfers. De cijfers van elke periode worden hier neergezet door de leraren. Zo is het altijd goed te zien hoe je ervoorstaat. De cijfers kunnen alleen gezien worden door de docenten en jijzelf. De cijfers staan ingedeeld in procenten het aantal voldoendes & onvoldoendes.'
  • 'Studentinfo. Bij studenteninfo is te vinden waar je woont, waar je bent geboren , je mobiele nummer en je foto staat er ook bij. Zo kan de school altijd zien wie jij bent & ben je altijd bereikbaar. Stel er is les uitval dan wordt er een bericht gestuurd naar je telefoon met de informatie over het lesuitval. Ook staat er informatie over vorige opleidingen en informatie over de stage periode.'
  • 'Tijdens de opleiding moet je ook studiepunten, competenties en kerntaken behalen. Die worden automatisch bijgehouden in het informatie portal.'

Lesmateriaal:

Lesmateriaal is de plek waar je de modules kunt bezoeken voor meer informatie over de modules zoals opdrachten die erbij horen. Dit is de makkelijke manier om alle opdrachten te kunnen opzoeken en te gebruiken, uitleg en producten. Alle modules van '1AVV1' tot 'ZPR11' kunnen hier worden gevonden en bekeken worden. Dit is een voor de docenten van het GLR net als de leerlingen zeer toegangelijk.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki