Wikia


Samenwerken Edit

Samenwerken is een woord dat je vaak tegenkomt bij de opleiding Mediamanagement. Samenwerken staat hier centraal en het is een zeer belangrijke competentie voor de opleiding.

Definitie Edit

samenwerken wil zeggen dat je met 2 of meerdere mensen in een groep samen werkt om een bepaald doel of resultaat te behalen. Dit wil zeggen dat iedereen in de groep met ideeen kan komen en dat er naar iedereen wordt geluisterd. Ook moet iedereen zijn aandeel leveren, dus het moet niet zo zijn dat er mensen zijn die niks doen. Iedereen beschikt over andere kwaliteiten en door samen te werken kan je elkaar hierin aanvullen.

Samenwerken is ook belangrijk voor een mediamanager. Als manager moet je eerst goed luisteren naar de opdrachtgever en daarna mag je het pas uitvoeren. Ook moet je als manager goed samenwerken met de anderen mensen in je team. Denk aan de vormgevers of de mensen die de financien beheren.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki