Wikia


Sociale Netwerken Edit

Een sociaal netwerk, dat in het spraakgebruik als "netwerk" wordt aangeduid, is een netwerk van mensen of groepen mensen, bijvoorbeeld een groep personen die elkaar kennen of organisaties (bedrijven, instellingen) die samenwerken.

Sociale netwerken zijn onderwerp van studie in de sociale psychologie. Voorbeeld Sociale Netwerken Van een sociaal netwerk bestudeert men in dit vakgebied onder andere de sociale rollen van de mens, zijn identificatie en conformisme, afwijkend gedrag en leiderschap.

Er zijn verschillende sociale netwerken te onderkennen. In een gezin, straatbendes of op een kantoor waar men elkaar elke dag ziet en spreekt, hebben de intensieve sociale contacten een andere invloed dan bijvoorbeeld onder wetenschappers die elkaar een keer per jaar bij een congres zien.

Het werkwoord "netwerken" (tijdens een gelegenheid relaties onderhouden en nieuwe relaties opdoen) is hier ook van afgeleid.

Social network logos

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki