Wikia


Schrijf hier de eerste paragraaf van je artikel.Modules van het GLR Edit


Er zijn een aantal belangrijke vakken die je krijgt bij de opleiding Mediamanagement aan het Grafisch Lyceum Rotterdam waarbij je een goed inzicht krijgt van de opleiding. Dit is te verdelen onder de vakken: Financiën, Marketing, Economie, Management, Vormgeving en Maatschappijleer.

Financien Edit

Bij het vak Financien worden de volgende onderwerpen besproken en behandelt:
-Balansen
-Grootboekreningen
-Verlies en winstrekning
-Debet en Credit

Balans
Wat is een balans?Aan de hand van de balans kun je zien of je onderneming een positief of een negatief eigen vermogen heeft. Het eigen vermogen is het verschil tussen je bezittingen en je schulden. Een balans is een momentopname en geeft de financiële situatie van je onderneming weer. Ook komen de investeringen en de manieren waarop je die financiert naar voren. Je kan op elk gewenst moment een balans opstellen, maar als het een onderdeel van je jaarrekening is maak je hem aan het einde van je boekjaar. Een balans is, zoals de naam al zegt, altijd in evenwicht.

Verschillende modules die gevolgd worden voor financien zijn:
-FIN11
-FIN12
-FIN13
-FIN14
-FIN21
-FIN22
-FIN23
-FIN24

Alle modules zijn te vinden op Pols via 'Lesmateriaal' die je weer door verbinden met de module die je wenst te bezoeken, zoals de financien modules.

Marketing Edit

Schrijf hier het tweede sectie van je artikel. Vergeet niet een categorie toe te voegen, zodat mensen het artikel kunnen vinden.

Economie Edit

Schrijf hier het tweede sectie van je artikel. Vergeet niet een categorie toe te voegen, zodat mensen het artikel kunnen vinden.

Management Edit

Bij de opleiding Mediamanagement zijn de meeste vakken gebaseerd op het bedrijfsleven. Aangezien deze opleiding heel breed is worden er vakken gegeven op het gebied van management, onderanderen projectmanagement ( THMM ). Zeven weken lang werk je in een groepje van vijf personen aan een project. Een project dat je vanaf het begin tot eind samen opzet en eindigt. Samen met je collega's presenteer je waaraan je al die weken hebt gewerkt.

In het tweede jaar van de opleiding, krijg je te maken met meer praktijkvakken die je een beeld geven hoe veelzijdig deze opleiding is. Vakken zoals: 'Campagnemanagement, theater voor management, fotografie voor management en studio voor management'. Om een duidelijk beeld te krijgen wat er precies tijdens deze lessen gedaan word geef ik jullie een korte omschrijving van een aantal vakken wat het precies inhoud. Tijdens het vak campagnemanagement ( MDK ) staat het organiseren van reclame campagnes met behulp van verschillende kanalen voorop. Om de kneepjes van het vak fotografie ( MBF20 ) onder de knie te krijgen worden ook daar vakken in gegeven.

Winta Tefera

Vormgeving Edit

Vormgeving is een belangrijk gedeelte bij het opzetten van bijvoorbeeld een campagnestijl. Een echte media manager weet overal iets van af, dus zo ook van vorgeving!

Het is belangrijk om te weten hoe de standaard grafische progamma's werken (bijvoorbeeld illustrator en photoshop). Dit geeft inzicht als er een probleem ontstaat bij een vormgever. Ook is het belangrijk om te weten wat mogelijk is bij het vormgeven van bijvoorbeeld een campangestijl. De klant kan zo een passend advies krijgen en zijn er achteraf geen aanpassingen meer nodig.

De vormgeving zelf is voor een manager niet totaal van toepassing. Alleen moet de manager wel het gemaakte werk van de vormgever controleren voor het bij de opdrachtgever terecht komt. De vaardigheden op dit gebied moeten dus wel ontwikkeld zijn en dus danig kunnen veronderstellen of een poster wel of niet bij een doel/doelgroep past.

Er zijn enkele vakken die onder vormgeving vallen, MVB, GVP en VGM (klik op het desbetrefende vak voor meer informatie).

Maatschappijleer Edit

Elk jaar krijg je te maken met maatschappijleer. Dit houdt onder andere in dat je studievaardigheden, rechten, lifestyle en ergomie. Studievaardigheden houdt in dat je leert samenwerken, leert feedback geven en ontvangen, reflecteren behandelen door gebruik te maken van verschillende werkvormen. Dit is belangrijk voor als je later een manager wilt worden. Ergonomie moet je een verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen voor eigen gezondheid en lichamelijke conditie. Lifestyle analyse Gezondheidszorg en eenvoudige anatomie kennis. De beroepsklachten, de eisen die aan een beroep gesteld worden. Het kunnen omgaan met eenzijdige belasting binnen een beroep. Bij rechten wordt er dieper ingegaan op de basis van ons recht. Aan de orde komen: ons rechtssysteem, staatsrecht, strafrecht, Europees recht en privaatrecht


Gemaakt door Priscilla & Alissa.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki